دفتر مرکز

دفتر مرکز
آموزش و مشاوره

آدرس:
شریعتی پایین تر از سه راه طالقانی خ حقوقی کوچه مستوفی الممالک/بعد از ظهر ساعت 4 الی 7 مدرسه امیرکبیر
منطقه 7
تهران
ایران

تلفن: 02188478334 - 02177628655 تماس 16 الی 19
فکس: 02177628655
شماره موبایل: 09128035044 تماس 10 الی 18