پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ های متداول

در دوره راهنمایی چند واحد داریم

102 واحد

در دوره متوسطه چند واحد داریم

96 واحد  البته بستگی به رشته تحصیلی دارد  ولی معمولا 54 واحد دروس تئوری و بقیه واحدها مهارتی میباشد

در دوره پیش دانشگاهی چند واحد درسی داریم

24 واحد  که شامل دو ترم  و هر ترم 12 واحد میباشد

هزینه هر واحد درسی چقدر است؟

مقطع راهنمایی هر واحد 18.000 تومان

مقطع متوسطه هر واحد 24.000 تومان

مقطع پیش دانشگاهی هر واحد 24.000 تومان