آموزش از راه دور در یک نگاه

آموزش از راه دور در یک نگاه
میانگین امتیار کاربران: / 7
ضعیفعالی 

آموزش از راه دور در یک نگاه

بر اساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام یا بخشی از موضوعات درسی دوره آموزش متوسطه و دوره راهنمایی تحصیلی و دوره پیش دانشگاهی با تاکید بر فراگیری دروس از طریق دیداری یا شنیداری و کاهش ساعات حضوری در کلاس های درسی بر حسب موضوع دروس انجام می پذیرد. هدف موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزش و پرورش برای اجرای آموزشهای از راه دور بر اساس مقررات و ضوابط آموزش و پرورش می باشد، موسسه مراکز آموزش از راه دور را در داخل و خارج کشور راه اندازی کرده است. مراکز داخل کشور خدمات آموزش از راه دور را از طریق کتاب های درسی خود آموز، رسانه های آموزشی از جمله نرم افزار های آموزشی، کتاب های درسی خود آموز، کلاسهای رفع اشکال و هدایت آموزشی و برگزاری ارزشیابی های مستمر ارائه می نماید و مراکز خارج از کشور خدمات آموزشی را علاوه بر موارد فوق از طریق اینترنت روی سایت به دانش آموزان خارج از کشور ارائه می نماید.