مدارک ثبت نام

مدارک ثبت نام
میانگین امتیار کاربران: / 6
ضعیفعالی 

تصویر صفحه اول شناسنامه که با اصل شناسنامه مطابقت داشته باشد ودر صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه.تصویر صفحه توضیحات ضروری است ولازم است شناسنامه دانش آموزی که به سن پانزده سال تمام رسیده است عکس دار باشد .

عکس به تعداد مورد نیاز.

گواهینامه پایان دوره راهنمائی تحصیلی یا گواهی موقت قبولی سال سوم دوره راهنمائی برای دانش آموزان پایه اول.

توصیه نامه دوره راهنمائی تحصیلی یا نمون برگ ویژه جایگزین آن.

کارنامه سال یا سالهای قبل دوره متوسطه و نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی.

کارنامه های تطبیقی برای دانش آموزان تطبیقی.

برای دانش آموزان ذکور که از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشند ارائه تصویر مدارک معتبر در خصوص وضعیت نظام وظیفه که با اصل مطابقت داشته باشد الزامیست.

دانش آموزانی که به دلیل وجود شرایط خاص (معلولیت جسمی.بیماری خاص.صعب العلاج.تاهل.الزام به حمایت از خانواده) امکان استفاده از آموزشهای حضوری را ندارند لازم است اصل مدارک مربوط را به مرکز آموزش از راه دور ارائه دهند.

اتباع خارجی وفرزندان آنان.پناهندگان ورانده شدگان دیگر کشورها برای ثبت نام در مراکز داخل کشور باید پروانه اقامت معتبر-دفترچه پناهندگی وسایر مدارکی که توسط مراجع ذی ربط تعیین میشود را ارائه دهند.

یادآوری :

" دانش آموز پسر از اول فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن نوزده سالگی

می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود. "

دانش آموزی که دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان نیم سال یا دوره ی تابستانی باشد میتواند با رعایت سایر شرایط در آن نیم سال یا دوره تابستانی ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

"مرکز آموزش از راه دور امیرکبیر"